ŚKTM

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyzsza-Szkola-Techniczna-Katowice 0

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jest pierwszą na Śląsku, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno-artystyczne, która kształci inżynierów

Czytaj więcej...

Fabryka elementów napędowych „FENA” Sp. z o.o.

fena logo

Fabryka Elementów Napędowych FENA Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem i produkcją części maszyn, w szczególności sprzęgieł i hamulców dla zastosowań w przemyśle.

Czytaj więcej...

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Logo-Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego - kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń BPK Katowice spółka z o.o.

BPKE logo

Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń BPK Katowice Sp. z o.o. (PPRiW BPK K, PPRiWBPKK, PPRiWK) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych .

Czytaj więcej...

Home Klaster Członkowie klastra

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013