ŚKTM

Ganso Sp. z o.o.

NoweLogoGANSOsuper

Ganso sp. z o.o. realizuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania systemów informatycznych, automatyki i elektroniki.

Czytaj więcej...

Hi-Tron Sp. z o.o.

logo hitronHi-Tron sp. z o.o. jest firmą zajmującą się unowocześnianiem sektora przemysłowego w szerokim tego słowa znaczeniu.

Czytaj więcej...

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

logo ssm

 Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.  jest wiodącym w regionie dostawcą nowoczesnej infrastruktury łączności.

Czytaj więcej...

Meritum Projekt Marek Myrcik

logo meritum projekt

MERiTUM PROJEKT świadczy usługi w zakresie budownictwa drogowego i inżynieryjnego.

Czytaj więcej...

Home Klaster Członkowie klastra

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013