ŚKTM

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu

PS 218 90

Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu wchodzi w skład struktury Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

Katedra prowadzi dwie specjalności związane z szeroko pojętym transportem: Inżynieria ruchu i Systemy informatyczne transportu. Specjalności te mają swoje trwałe miejsce w wielu ośrodkach krajowych oraz zagranicznych. Wymienić tu można Uniwersytet Techniczny w Delft, Uniwersytet Techniczny w Bochum, Uniwersytet Berkeley, Politechnikę Krakowską i wiele innych.

Tematyka badań

 • Badania ruchu drogowego
 • Wymiarowanie układów drogowych
 • Modelowanie ruchu
 • Prognozowanie ruchu
 • Optymalizacja układów drogowych
 • Badania potoków ruchu, pomiary ruchu, analizy ruchu
 • Badania parkowania, analizy stanu i potrzeb parkingowych
 • Badania ruchu pieszego, analizy organizacji ruchu pieszego
 • Inżynieria ruchu drogowego, inżynieria ruchu kolejowego
 • Modele symulacyjne sieci transportowych do celów optymalizacyjnych
 • Ocena efektywności wykorzystania sieci transportowych
 • Optymalizacja sieci transportowych
 • Projektowanie systemów transportowych
 • Symulacja procesów transportowych
 • Nawierzchnia klasyczna i niekonwencjonalna linii i stacji kolejowych
 • Transport zbiorowy, komunikacja zbiorowa
 • Statystyka procesów transportowych
 • Konstrukcja dróg i węzłów drogowych
 • Koordynacja zamknięć w gęstych sieciach transportowych
 • Monitorowanie ruchu drogowego
 • Wideodetekcja
 • Systemy sterowania ruchem
 • Inteligentne systemy transportowe
 • Sztuczna inteligencja w systemach transportowych
 • Logika rozmyta w systemach transportowych

Strona www: http://kstir.polsl.pl/

Home Klaster Członkowie klastra Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013